La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Ateneu Obrer Manresà

 

Era l’entitat cultural més antiga de Manresa i una de les que tenia una vida social més activa. Realitzava una tasca educativa, fins i tot de formació professional, i també benèfica entre els membres de la classe treballadora. Allí s’impartien classes d’ensenyament primari que comptaven amb un centenar d’alumnes. Una companyia hi celebrava quinzenalment funcions teatrals, alternant els drames i les comèdies amb les sarsueles. També acollia una agrupació coral amb 120 cantaires i una acadèmia de música.

Durant l’etapa de l’alcalde Lluís Prunés, el diputat Joan Selves va vetllar per aconseguir una subvenció per les escoles d’ateneus obrers, en uns moments en què les reformes empeses pel govern republicà atenien més les qüestions socials. En una de les cartes s’expressà en aquests termes: "He visitat al Director General de 1ª Ensenyança al que he demanat una subvenció de l’Estat a favor de les escoles d’ateneus obrers del districte de Manresa. També he tingut èxit. M’ha promès una subvenció, però cal que urgentment m’enviïn l'instància de per separat cada ateneu de la comarca, amb especificació nombre d’alumnes i quantitat que cal subvencionar. Jo no recordo exactament quantes escoles hi ha en aquest concepte, però recordo l’ateneu de Manresa, de Navarcles, de Navàs, de St. Vicenç etc ".

L’any 1932, en introduir-se l’ensenyament del català a les classes regulars, se’n van crear també de nocturnes per a adults. En aquesta època, es debatia la necessitat d’un Ateneu Popular que garantís una elevada qualitat cultural, sense caure en l’elitisme, i al marge de qualsevol tendència política. Aquesta proposta, procedent de sectors obrers i d’intel·lectuals d’esquerra, pretenia aconseguir una Universitat popular, on les classes treballadores aconseguirien millorar en tots els sentits. Tanmateix, aquest nou Ateneu no es constituí fins un cop començada la guerra, i la pròpia evolució del conflicte bèl·lic   n’impedí la consolidació.

L’any 1932 l’Ateneu Obrer va fer un homenatge a Apel·les Mestres. L’Ateneu també organitzava cada primavera la Festa de l’Arbre. En aquesta època l'entitat tenia uns 700 socis.