La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Crisi econòmica, vagues i conflictivitat social

 

La proclamació de la República va crear esperances d’un canvi social, però la lentitud d’aquest -agreujat per la situació de crisi econòmica- provocaren una creixent conflictivitat laboral arreu d’Espanya. A Manresa van sorgir també multitud de conflictes i vagues, d’entre les que cal destacar les vagues generals del 7 de juliol del 1931 -que paralitzà la ciutat arran d’una vaga iniciada el dia anterior pels treballadors de la Telefònica- i la del 4 de setembre de 1931. 

Cal ressenyar també la important vaga que afectà la fàbrica  Pirelli entre finals del 1932 i inicis del 1933. Aquell mateix any les organitzacions obreres manresanes estigueren cada cop més a la defensiva i el nombre de vagues es reduí. El desembre de 1933 la FAI intentà un moviment insurreccional general que fracassà.

Com a conseqüència dels Fets del Sis d’Octubre de 1934, quedaren suprimides moltes de les millores laborals i salarials que s’havien aconseguit durant els primers anys de la República.

La victòria de les esquerres a les eleccions de febrer de 1936 significà una nova ofensiva del moviment obrer amb la creació dels fronts únics sindicals i un augment del nombre d’afiliats. Abans de la guerra, la principal vaga que hi hagué a Manresa fou la protagonitzada per l’ADCI, el juny de 1936.