La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El cobriment del torrent de Sant Ignasi

 

El recorregut, a cel obert,  del torrent de Sant Ignasi, separava el barri de les Escodines de la resta de Manresa. A més a més, el torrent servia de col·lector d’una gran part de la xarxa de clavegueres de la ciutat. La contaminació de les aigües, la brutícia i les pudors eren un perill potencial per a la salut pública.

L’Ajuntament republicà inclogué el cobriment del torrent des de la font de l'Obac fins al riu Cardener. El maig de 1932 s’aprovà definitivament el projecte, però les obres es retardaren, ja que la primera vegada que sortiren a subhasta quedaren desertes.

Finalment, el juny de 1934, les obres s’adjudicaren a l’empresa Viuda de Joan Llobet i Farré per un import de 322.920 pessetes. L’any 1935 el cobriment havia avançat fins al Salt dels Gossos. Davant la demanda popular de continuar les obres, l’Ajuntament aprovà, el maig de 1936, amb caràcter d'urgència, cobrir la resta del torrent, cosa que no es pogué culminar a causa de la Guerra Civil.