La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El grup Escolar Renaixença

 

Fou l’obra pública de més envergadura que realitzà l’Ajuntament de Manresa en el camp de l’ensenyament públic durant la República. L’escola aconseguí ser un referent constructiu en la línia del racionalisme arquitectònic gràcies al projecte de Pere Armengou, arquitecte municipal.

L’escola "Renaixença", nom posat en honor al centenari del moviment cultural i literari del mateix nom,  fou inaugurada oficialment el 15 de setembre de 1934 pel president de la Generalitat Lluís Companys i pel conseller de Cultura Ventura Gassol.

A la nova escola, el professorat aplicà mètodes de renovació pedagògica que potenciaven la formació integral dels nens i nenes en contraposició al desfasat  ensenyament tradicional.

Aquests mètodes es basaven en el respecte mutu entre professorat i alumnat, el coneixement de l’entorn més immediat a l’alumne, a través de sortides didàctiques i del contacte amb la natura, l’experimentació científica i plàstica i l’estimulació de la comprensió lectora tot evitant la simple memorització.