La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El grup Escolar Renaixença. Documents

 

Manresa. 1932-1935. Documentació relativa al Grup Escolar Renaixença. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Diversos documents referents al Grup Escolar Renaixença (concessió d’una subvenció del ministeri, encàrrec a l’arquitecte Pere Armengou, la normativa per a inscriure’s a l’escola, plànol del mobiliari, la inauguració del centre, carta del cap de la Guàrdia Urbana, Joan Masats, a l’alcalde Francesc Marcet on s’ofereix a assistir a la inauguració, crida de l’alcalde perquè Manresa aculli la presència de Lluís Companys amb “respecte i simpatia”, carta de Tomàs Roig a l’alcalde Josep M. Servitje, etc.)