La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El marc cultural general

 

Les llibertats polítiques i socials afavoriren la difusió de noves tendències i idees dins el món de la cultura, en molts casos preexistents a l’època republicana. Tot plegat afavorí la difusió de les avantguardes artístiques. Al mateix temps, hi hagué una certa democratització pel que fa a l’accés a la cultura.  Això no obstant,  bona part de l’activitat cultural del moment quedà en mans d’iniciatives particulars procedents d’una societat civil amb un teixit associatiu cada cop més desenvolupat.

Cal destacar l’aparició de l’avantguardista revista “Ara” i de la Penya Ara, on es reuneixen intel·lectuals i artistes inquiets. També la Penya Renovació tingué un cert protagonisme cultural.

De les entitats més representatives de l’època convé ressenyar el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, el Centre Excursionista Montserrat, l’Orfeó Manresà, l’Ateneu Obrer Manresà, el Foment de la Sardana, l’Esbart de Dansaires Manresans, els Amics del Teatre, l’Associació de Música de Manresa i l’entitat esperantista Bela Espero.

La Diada del Llibre, celebrada cada any per Sant Jordi, era també un evident signe d’identitat i de promoció de la llengua catalana. A Manresa s’inaugurà una segona biblioteca pública durant l’època republicana.

En el terreny de les arts plàstiques un nombrós grup d’artistes fundaren la Penya Art.