La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El mercat

 

La construcció d’un mercat  feia temps que es demanava degut al desenvolupament del comerç i la manca d’higiene i de condicions de les diverses parades de fruites i viandes que, a més, embrutaven el terra de diversos carrers i places de la ciutat.

L’Ajuntament de Manresa aprovà, el desembre del 1931, un dictamen de la Comissió de Places i Mercats que proposava regular la venda ambulant tant pel que fa al lloc com els horaris. El 1935, la Comissió de Govern Municipal va prendre l’acord de fixar els divendres com a dia per a la venda ambulant. Malgrat això, el projecte de construcció d’una plaça de mercat no s’acabà materialitzant.

Pel que feia al mercat dominical, durant la República hi va haver força denúncies per part de l’Associació de Dependents de botigues obertes en diumenge. Malgrat tot, la pràctica dels descans setmanal no es complia, això provocà la trencadissa de vidres d’alguns comerços per part d’alguns dependents a finals de l’any 1935. La qual cosa comportà que tanquessin els comerços els dies de festa.