La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El nou marc polític i electoral de la República

Durant els darrers anys de la Dictadura i de la Monarquia d’Alfons XIII hi hagué una notable efervescència política a Catalunya. De manera clandestina, alguns grups i entitats, tant les que ja existien com les que sorgiren de nou, començaren a preparar-se davant l’inici d’una nova etapa on la democràcia i la llibertat –i, per tant, les convocatòries electorals- hi havien de ser presents.

L’arribada de la República significà la creació d’un nou marc democràtic, amb moltes organitzacions polítiques noves i amb la celebració de diverses conteses electorals. En concret, després de la proclamació de la República, es convocaren sis eleccions més:

  • Eleccions a Corts constituents (28 de juny de 1931)
  • Eleccions al Parlament de Catalunya (20 de novembre de 1932)
  • Eleccions a Corts (19 de novembre de 1933)
  • Eleccions municipals (14 de gener de 1934)
  • Eleccions a Corts (16 de febrer de 1936)
  • Eleccions a compromisaris per a l’elecció del president de la República (26 d’abril de 1936)

Aquesta intensa activitat electoral, en part fruit dels inestables esdeveniments polítics, tingué sempre a Manresa el mateix partit guanyador: l’Esquerra Republicana de Catalunya (i els seus aliats electorals) enfront de la Lliga (i els seus aliats) que esdevindria el principal partit de l’oposició.