La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El parc de Puigterrà

Davant l’escassetat d’espais de lleure, l'Ajuntament de Manresa va voler reconvertir el turó de Puigterrà, aleshores un terreny erm i pelat de vegetació, en un gran parc.

El març del 1932, començaren els treballs de plantació de cinc mil arbres per part d’una brigada d’obrers en atur forçós sota la direcció de tècnics del Servei Forestal de la Generalitat. Era la primera etapa d'un ampli pla de repoblació.

Això no obstant, l'Ajuntament hagué de fer marxa enrere pels litigis que tingué amb diversos propietaris afectats pel projecte de reforestació del parc. En definitiva, Manresa es quedà sense un nou espai verd.