La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El Pla de l’Eixample i Reforma Interior de Manresa

 

El novembre de 1933 el ple municipal aprovà un Pla de l’Eixample i Reforma Interior de Manresa. El Pla havia d’ordenar les direccions i les condicions del creixement de les edificacions i dels vials de circulació de la ciutat.

Els principals objectius d’aquest Pla eren els següents:

  • reformar l’entrada de la ciutat per l’estació del Nord

  • reordenar el centre històric de la ciutat

  • cobrir i traçar una nova via sobre el torrent de Sant Ignasi

  • reedificar el barri de Valldaura

  • crear tres noves barriades

  • establir nous eixos de comunicació i de creixement

  • edificar una gran ciutat-jardí a la Parada

  • convertir Puigterrà i Puigberenguer en zones verdes per al lleure dels ciutadans.