La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El programa d’obres públiques

L’Ajuntament de Manresa va iniciar un ambiciós programa d’obres i reformes urbanístiques amb la finalitat de millorar la qualitat dels diferents serveis que s’oferien a la població. Es pretenia modernitzar la ciutat i integrar-hi els barris més marginals.

Aquestes són algunes de les obres que es portaren a terme o projectaren:

 • La piscina municipal
 • El nou parc de bombers
 • El cobriment del torrent de Sant Ignasi
 • La construcció de cases barates
 • La construcció del Grup Escolar Renaixença
 • La rehabilitació i modernització del dispensari municipal
 • La creació d’un pavelló antituberculós
 • El parc de Puigterrà
 • El projecte de pont de l’estació i de la Reforma
 • La construcció de la façana de la Seu
 • L’arranjament de diversos carrers