La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

El projecte de pont de l’Estació i el projecte de la Reforma

 

Durant la República, es projectà la construcció d’un pont que unís l’estació del Nord amb el centre de la ciutat, connectant la Plaça de la Reforma amb el carrer del Born i La Plana, a través de l’obertura del carrer Alfons XII.

Aleshores l’accés  a l’estació es feia a través d’una palanca de ferro molt estreta i només utilitzable pels vianants.

L’obra es va incloure dins l’emprèstit que l’Ajuntament manresà va contraure en època republicana. L’enllaç de la plaça de la Reforma amb el carrer del Born va ser descartat el 1933, mentre que el projecte del pont topà amb limitacions pressupostàries a banda d’esmenes de caire més tècnic i tampoc no va tirar endavant. Les dues obres, doncs, trigarien encara anys a realitzar-se.