La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Els ajuntaments de la República

 

Per l’Estatut de Catalunya (1932), la Generalitat tenia competències sobre el règim municipal, i el Parlament de Catalunya va aprovar, en diferents fases, una llei municipal per la qual l’Ajuntament de Manresa havia de tenir vint-i-quatre consellers, elegits per sufragi universal, directe, igual i secret. L’alcalde era definit com a primer magistrat del poble i cap de l’administració municipal. A més, ostentava la representació de la Generalitat al municipi.

En el període comprès entre 1931 i 1936 hi va haver dos comicis per tal d’elegir els representants municipals (el 12-4-1931 i el 14-1-1934). Això no obstant, Manresa tingué sis alcaldes durant aquests cinc anys previs a la Guerra Civil.

Tres d’aquests batlles foren elegits democràticament (les dones no votaren fins el 1933): Joan Selves i Carner, Lluís Prunés i Sató i Francesc Marcet i Artigas. Tots ells militaven al grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Els altres tres foren l’oficial de l’exèrcit Luís Menéndez Maseras, Josep M. Servitje i Dalmau de la Lliga Catalana i Jeroni Ferrer i Roca d’Acció Catalana Republicana, que ocuparen interinament l’alcaldia de Manresa entre el Fets d'Octubre de 1934 fins a les eleccions del febrer de 1936.