La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Emili Vilanova i Ribas sobre l'Escola de Mossèn Serapi Farré