La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Francesc Bellorbí i Sagristà sobre l'escola Casa Caritat - Escola La Salle

Testimoni: Francesc Bellorbí i Sagristà (Manresa, 1-6-1919)
Tema: Escola Casa Caritat – Escola La Salle
Data de l’entrevista: maig del 2006