La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Francesc Farreras i Duran

 
 

Càrrecs públics

"...un càrrec públic no és cap premi a determinat servei, sinó un concurs més que els ha estat exigit en mires a l'ideal" (1-4-31)

Catalunya

"Nosaltres volem fer una Catalunya per a tots els catalans" (26-11-32)

Concentració Republicana

"Cal remarcar, de la candidatura que ara us serà llegida, que més que uns noms consagrats la componen un acoblament d'ideals. No hi cerqueu prestigis més o menys autèntics sinó representants de tots els sectors i de totes les tendències republicanes que formen la Concentració. No són aquests moments d'homes i de noms, sinó d'idees i de sacrifici. La lluita que s'apropa més que el seu caràcter administratiu o apart del seu aspecte d'administració és una lluita franca contra la Monarquia" (1-4-31)

"És una candidatura pròpiament de gent nova en el sentit electoral, garantia del sanejament municipal i de renovació. Manresa portant aquests homes al Consistori demostrarà com és profundament republicana i catalanista" (1-4-31)

Esquerra Republicana de Catalunya

"La revolució que volem fer els homes de l'Esquerra és una revolució essencialment constructiva. Anorreats en un moment apassionat els obstacles que s'oposaven a la llibertat de la nació, no podem omplir en un dia els buits que queden; per això demanem que ens deixin fer la nostra revolució. Nosaltres no barrarem mai el camí a cap ideologia més avançada que la nostra, amb un règim de llibertat i un programa de millorament cultural i econòmic de l'obrer prepararem la seva incorporació a la direcció del país" (Conferència a Barcelona, 15 ó 16-10-32)

Justícia social

"Cal protegir les riqueses naturals del nostre sòl, sense destruir, però, la nostra riquesa industrial, cal protegir la nostra expansió comercial, en un mot, cal treballar incansablement per augmentar la riquesa efectiva de Catalunya. Ara bé: és un deure ineludible dels governants de Catalunya, procurar que aquest argument de riquesa beneficiï tots els seus ciutadans, cal millorar la situació de l'obrer amb la fixació de salaris mínims, establiment d'assegurances i pensions per a la vellesa que siguin una cosa positiva, i anar progressivament cap a la participació dels obrers en el control de les empreses i altres teories que avui encara ens semblen arriscades..." (Conferència a Barcelona 15 ó 16-10-32)

La qüestió social

"... la qüestió social (de l'Estatut)... serà un estímul perquè s'introdueixin aviat a Catalunya les més avançades reformes que s'apliquen a Europa" (entrevista a Farreras publicada al diari "El Dia", 17-7-31)

La tasca dels republicans

"Els homes representatius de la República, els homes que ens honorem amb la representació del poble per llur sobirana voluntat, fem tots els esforços imaginables per a complir la gran tasca que pesa sobre les nostres espatlles. Hem de reconstruir i fer una Catalunya nova, hem de resoldre els grans problemes que ens deixà la Monarquia, i hem de fer front a la campanya derrotista, a la campanya obstruccionista de les dretes, d'aquestes dretes que no es volen donar per assabentades que a Espanya s'hagi fet una Revolució" (Conferència, 2 ó 3-4-32)

República

"...si hem conspirat, si hem començat la revolució, si hem dut la República, ha estat per establir la llibertat i els drets dels homes i dels pobles i no per fer un canvi d'amo..." (El Dia”,  4-7-31)