La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Invers i Pi, Antoni

 

(Terrassa, 1905- Manresa, 1987)

Després d’estudiar als Escolapis i a l’Escola Industrial de Terrassa, cursà estudis de peritatge mercantil a l’Escola de Comerç de Barcelona. Treballà al despatx d’un magatzem de llanes fins al 1921 que entrà en una fàbrica de gènere de punt. Mentre, estudiava anglès i francès.

El 1927 s'estableix a Manresa i hi dirigeix l'acadèmia del lingüista Delfí Dalmau. Va intervenir en la creació del setmanari "L'Om" i el diari "El Dia", del qual en seria director una  temporada l’any 1932.

Milità a  la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista. Més tard participà i va ser president d'Acció Catalana a Manresa.

EL 1932 passà a dirigir l'Escola d'Arts i Oficis de la qual també era professor. El 1933 fundà un nou centre de la seva propietat, el Liceu Invers, orientat bàsicament a l’estudi d’idiomes. Publicà el Llibre d'Exercicis d'Ortografia Catalana.

Durant la guerra va ser fiscal municipal de Manresa. El 1938 marxà al front de l’Ebre. Acabada la confrontació bèl·lica, va ser depurat i condemnat a 12 anys de presó, dels quals complí 16 mesos a la presó Model de Barcelona.

Reprengué les classes fins el 1958, quan entrà a treballar a l’empresa química S.A. Lipmes, on hi va romandre com a administrador fins el 1972.