La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Joan Baptista Claret i Llobet

 
 

 

Les dretes
Revolució
Socialisme

Les dretes

"La reacció aparentment vençuda el 14 d'abril s'ha refet i apoderat dels ressorts del país. Que l'Espanya monàrquica mana des de les seves antigues posicions, premsa, trona, caserna, Palau Nacional i àdhuc des del Parlament". (Conferència, 5-11-33)

Revolució

"...la característica més acusada de tota revolució és que les realitzacions precedeixen la llei; els fets, primer, la legalitat que els sanciona, després". ("El Dia" 29-2-36)

Socialisme

"Només amb la bandera del socialisme integral podrem alçar el cor de tots els damnats de la terra i despertar l'entusiasme de tots els que pateixen fam de justícia, per guanyar la batalla definitiva a la reacció i al feixisme que escampa la barbàrie als camps d'Europa i amenaça la nostra República novella per salvar el capitalisme en derrota". (Conferència. 5-11-33)

"Si cal demanar un sacrifici i una emoció revolucionària ha d'ésser per un canvi total de les condicions de la vida, de cultura i de civilització. Per una pau permanent, per una completa llibertat dels pobles, per una transformació total de l'Estat, en el qual no hi presumeixi el militar, no hi mandregi el capellà, ni hi pasturi el propietari; per anul·lar la propietat de la terra i de tots els instruments de treball fent desaparèixer l'explotació de l'home per l'home i que un major benestar regni en un món d'homes iguals, germans i lliures". (Conferència. 5-11 33)