La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Joan Rius i Soler sobre l'Escola dels Infants - Escola La Salle

Testimoni: Joan Rius i Soler (Gironella, 30-8-1925)
Tema: Escola dels Infants – Escola La Salle
Data de l’entrevista: maig del 2006