La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Joan Selves i Carner

 
 

Càrrecs públics

"Personalment, us diré que estic cansat de la lluita política. Cal que un llarg període de repòs em doni les forces necessàries per a continuar. Hi ha a Manresa i a la comarca elements molt preparats per a continuar amb més èxit la labor començada" ("El Dia", 29-3-32)

Concentració Republicana

"No ens presentem nosaltres a la lluita amb un caràcter simplement administratiu. Després de tres dictadures que hem sofert i sofrim, les eleccions que s'apropen són un acte essencialment revolucionari" (1-4-31)

"Nosaltres volem al nostre costat homes que tinguin un alt concepte de la dignitat i sentin ben ferma la seva ideologia"

En aquelles reunions pre-electorals, no hi havia ambicions, ni afanys de càrrecs en cap d'aquells amics, tots ells plens d'abnegació i sadollats d'esperit de justícia. Però la República i Catalunya necessitaven homes i calgué parlar-los directament al cor en nom d'elles perquè es decidissin a acceptar els llocs que se'ls oferien. Així el 14 d'abril aconseguíem el primer colofó en el camí de les nostres reivindicacions" (19-12-32)

Cultura

"La cultura del poble és la major garantia, la millor seguretat de la República" (13 ó 14 d'agost del 1932)

"...la cultura és l'únic mitjà que tenim perquè siguin respectats els nostres drets i la garantia que Catalunya i Espanya seguirà amb ritme accelerat el camí de la pau, del progrés i de la prosperitat" (13 ó 14 d'agost del 1932)

"És la cultura el que acabarà amb la desigualtat de classes i d'estaments, i esfondrà tota concepció de violència i d'imperialisme" (1-10-32)

"...els pobles més cultes han acabat dominant i imposant-se, àdhuc damunt els més forts"  (1-10-32)

“Desvetllament de la consciència ciutadana”

"Als detractors irreconciliables de la República, els podem oposar un fet indestructible: el desvetllament de la consciència ciutadana".  "La intel·ligència de les masses populars i el grau d'interès que el ciutadà prengui pels afers públics, són els dos factors principals per aconseguir una opinió pública entesa i moderada" (Article publicat a "El Dia" el 13 d'abril del 1932).

Esquerra Republicana de Catalunya

"El problema de la terra i el problema social; heus ací l'obra que ha d'endegar l'Esquerra Republicana de Catalunya, els problemes que ha de resoldre el primer Parlament de la Catalunya autònoma" (10 ó 11-12-32)

Monarquia

"Davant la policia, treballàvem per l'esfondrament d'aquell règim caduc i eixorc, alhora que propugnàvem per la instauració d'un règim de més gran justícia per a tots.

República

"Sóc un element de la fracció esquerrana de l'Esquerra; dic les coses tal com són, pel seu nom, i això m'ha portat molts perjudicis i boicots. Sempre estic amb vosaltres i al vostre costat; sóc propietari i emparo i defenso els rabassaires; això sembla una paradoxa i, no obstant, no és altra cosa que una conseqüència del meu concepte de la República. República no és un canvi de nom únicament, és quelcom de més transcendental, és un canvi de política, de doctrina, de resultats" (29-9-32)

El suport del poble

"A voltes he volgut deixar la política, retirar-me, renunciar a les actuacions públiques, però vosaltres m'estimuleu, amb el vostre entusiasme i el vostre fervorós optimisme. És per vosaltres que encara actuo pel poble" (29-9-32)

La voluntat del poble

"Ni per un moment, ni mai, podem oblidar, per molt amunt que arribem, que el nostre encimbellament està fonamentat en el poble i el que vagi contra la seva voluntat s'ha de topar contra tots nosaltres"  (19-12-32)