La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Josep Esquius i Bertran sobre el Grup Escolar Renaixença

Testimoni: Josep Esquius i Bertran (16-12-1921)
Tema: El Grup Escolar Renaixença
Data de l’entrevista: 13-6-2008