La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Josep M. Gasol i Almendros sobre la inauguració de l'escola pel president Lluís Companys

Testimoni: Josep M. Gasol i Almendros (Manresa, 24-11-1924)
Tema: La inauguració del Grup Escolar Renaixença pel president Lluís Companys
Data de l’entrevista: juliol del 2006