La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Josep Torra i Ferrer sobre l’Orfeó Manresà. El mestre Blanch

Testimoni: Josep Torra i Ferrer (Manresa, 30-10-1921)
Tema: L’Orfeó Manresà. El mestre Blanch
Data de l’entrevista: maig-juny del 2006