La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Josepa Prunés sobre l'Acadèmia Obradors

Testimoni: Josepa Prunés (Manresa, 21-9-1918)
Tema: L’Acadèmia Obradors
Data de l’entrevista: novembre del 2006