La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’aigua. La concòrdia de la Sèquia

 

Una part de l'aigua de la Sèquia es destinava a regar els conreus i la resta a l’ús ciutadà, privat o industrial. L'aigua destinada a l'ús domèstic no arribava amb les condicions sanitàries exigibles. Per aquest motiu, l’Ajuntament republicà estudià la possibilitat d’instal·lar filtres que eliminessin les partícules en suspensió.

D’altra banda, feia anys que hi havia una pugna entre l’Ajuntament de Manresa i els propietaris dels terrenys per on passava la Sèquia sobre qui era l’amo de l’aigua. El desembre de 1931, essent alcalde Lluís Prunés, es va aprovar una concòrdia sobre la base del dret de copropietat entre els regants i l’Ajuntament. La Junta de la Sèquia l’aprovà el  febrer de 1932.

Després de les eleccions de febrer de 1936, el consistori manresà decidí municipalitzar el servei de l’aigua.