La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’Aliança Obrera

Es creà el desembre del 1933, poc després de la victòria electoral de les dretes. Això no obstant, a Manresa, havia nascut una mica abans com a resposta a la crida feta als treballadors de Catalunya per l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. El BOC de Manresa va promoure la constitució de l’Aliança Obrera i al costat els Sindicats d’Oposició va jugar-hi un paper molt actiu.

L'Aliança fou el motor de l'aixecament revolucionari de l'octubre del 1934 a Astúries i formulà un programa reivindicatiu concret (nacionalitzacions, dissolució dels ordes religiosos, de l'exèrcit i de la guàrdia civil, etc).

A Manresa i alguns indrets de la comarca de Bages, l’Aliança Obrera fou el moviment social més ampli de la classe obrera. L'experiència d'aquest pacte obrer serví de base per a l’acord electoral en les eleccions del febrer del 1936 i per a la unitat el 19 de juliol del mateix any enfront a la insurrecció armada que havia provocat la Guerra Civil.