La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’aportació de Manresa i el Bages a la Catalunya republicana

Durant la República va sorgir una nova generació de manresans i bagencs que tingueren  un important paper en el món polític i intel·lectual de l’època i contribuïren en la tasca de reconstrucció nacional de Catalunya.

Entre els polítics, cal destacar Joan Selves i Carner, Lluís Prunés i Sató, Jaume Serra i Húnter i Francesc Farreras i Duran. Entre els intel·lectuals, Joaquim Amat-Piniella i Josep Maria Planes.

Alguns d’ells ocuparen llocs de responsabilitat a la Generalitat. La comarca del Bages fou proporcionalment al seu nombre d’habitants d’aleshores una de les que més capital humà va aportar a la governació del país.

Aquests bagencs constitueixen el símbol d'una generació que majoritàriament aspirava a una societat millor i que lluitaven per aquests ideals:

  • L'anorreament d'una Monarquia que servia els grups dominants i la consecució d'una República plenament democràtica.
  • La regeneració global de l’acció política, entesa com un servei al conjunt de la societat i l’eliminació de totes les formes de caciquisme.
  • La justícia social i la supressió de privilegis.
  • La defensa dels drets i de les llibertats individuals i col·lectives