La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’assistència social i la protecció a la infància

 

Una de les primeres actuacions de l’Ajuntament fou interessar-se per les persones més desprotegides, en una època on no existia una Seguretat Social tal com l’entenem avui dia.

Per això es creà una Junta d’Assistència Pública presidida per l’alcalde. Un dels seus objectius era suprimir la mendicitat pública, fortament arrelada a la vida quotidiana de la Manresa d’aleshores, cosa que es féu arran l’habilitació de l’antic Hotel Florida, situat als Docs, com a local d’assistència pública. El novembre de 1932 un ban de l'alcalde Lluís Prunés prohibia la mendicitat pública dins el terme de Manresa.

També es constituí la Junta Local  de Protecció de Menors, que tenia com a objectiu facilitar la situació de les famílies treballadores tot promovent la creació de guarderies com ara el xalet de la plaça de Francesc Macià o la dels Docs. A partir de l’estiu de 1934, la Junta va oferir també un servei de guarderies de vacances per a fills d’obrers. El finançament de les escoles bressol requeia en els empresaris i entitats diverses.

A Manresa també hi havia institucions benèfiques tradicionals, anteriors a l’època republicana, com l’asil dels Infants Orfes, les Germanetes dels Pobres i, sobretot, Casa Caritat.