La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’assistència social i la protecció a la infància. Documents

 

 

Manresa. L’assistència social. La protecció a la infància. 
(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

Anys 1931-1935.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Full de propaganda del Servei de guarderies; butlleta de subscripció de quotes per a la supressió de la mendicitat amb l’anunci a la premsa d’aquesta campanya; full de petició d’ingrés a l'escola bressol amb les condicions i preus; comunicat de la Junta de Protecció de Menors sobre la creació del Consultori de Maternologia i Puericultura; petició de l’ADCI de tenir un representant dels obrers a la Junta de Protecció; petició del Centre d'Esports Manresa de condonació del seu deute amb la regidoria de Beneficència; carta de suport del CECB a la Junta d'Assistència; agraïment de la Junta de Protecció pel bon preu que l’empresa Vidal i Germans els ha fet en relació a la caseta-bressol; petició d’ajut a Eusebi Bertrand i Serra per part de la Junta d'Assistència i resposta satisfactòria de l’empresari; petició al Cònsol d’Espanya a Suïssa per tal que trameti a la Junta d’Assistència models de reglaments de centres de beneficència amb resposta favorable del diplomàtic; carta de PIELSA a l'alcalde Lluís Prunés manifestant la seva contribució a la Junta de Protecció; expressió de bons desitjos a la Junta d’Assistència per part del aleshores governador civil de Girona Lluís Prunés; conformitat del Centre d’Esports Manresa d’instal·lar una bústia per a recaptar diners en benefici de la Junta de Protecció; condicions d’admissió a les guarderies; petició del jutjat a l’Ajuntament de Manresa d'un informe dels membres de la Junta d'Assistència amb motiu d’haver estat encausats per frau a Hisenda; informes sobre les famílies ateses per la Junta.

 

   
   
   
   
   
   

 

Correspondència entre la Junta local de Protecció a la Infància i l’empresa Vidal i Germans en relació a la compravenda de la caseta-bressol situada en els terrenys de la seva fàbrica.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Declaració a l’Ajuntament, de l’aforament i de les funcions teatrals a realitzar, per part dels locals d’espectacles de la ciutat de Manresa, per tal que els hi puguin aplicar la contribució destinada a la Junta d’Assistència Pública.