La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’Associació de Dependents del Comerç i la Indústria (ADCI)

 

Sindicat de caire reformista i catalanista que defensava els interessos dels dependents. Els màxims dirigents a Manresa foren Rafael Corvinos, Lluís Vilarasau i Jacint Carrió.   

Durant la República, aquest sindicat, que comptava amb un miler d’afiliats, aconseguí de millorar notablement la situació dels dependents a base de regular els horaris de treball i establir uns mínims salarials entre d'altres aspectes laborals.