La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L’enllumenat públic

 

Les crítiques sobre el preu de la facturació, l’escassa  il·luminació d’alguns carrers, els talls de subministrament i els abusos de la Companyia Anònima Manresana d’Electricitat (CAME), portaren als usuaris a reclamar la municipalització de l’enllumenat públic.

L’ajuntament republicà inicià una política de millora de l’enllumenat públic en diversos carrers de Manresa. Igualment, es formà una Comissió Mixta de l’Enllumenat, encarregada de confeccionar el projecte de municipalització del servei, d’analitzar les possibilitats d’obtenció d’energia elèctrica al terme de Manresa, i de valorar la conveniència de rescindir el contracte amb la Companyia Anònima.

Finalment, el ple municipal del 31 de març de 1933 aprovà, d’acord amb la CAME, la modificació de contracte d’arrendament en unes millors condicions pel consistori manresà. Així, el projecte de municipalització quedava aturat.