La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa

 

La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, fundada el 1906, era la institució econòmica més important de la ciutat. La Cambra defensava els interessos dels comerciants i industrials. A més, també donava suport a iniciatives relacionades amb la formació dels ciutadans, especialment en el vessant tècnic i d’actualitat econòmica.

Poc abans de proclamar-se la República, la Cambra de Comerç de Manresa aplegava els 34 municipis del partit judicial amb caràcter obligatori. El ple de la Cambra es reunia mensualment. Durant  la República el president de la Cambra fou Jaume Sitjes i Riera, fabricant de teixits i filats de cotó, i el secretari general Castor Calviño.