La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La CNT-FAI

 

A l’inici de la República, la CNT tenia afiliats el 75% del total de treballadors de Manresa.  Era, per tant, el sindicat majoritari a la ciutat, tal com succeïa a gran part de Catalunya. 

Alguns dels principals líders locals eren: Marià Prat, Marcel Augés, Emilià Martínez, Valentí Pinyol i Andreu Nardi. Aquest sindicat revolucionari volia millorar la precària situació de la classe obrera a través de la igualtat social, la supressió de la propietat privada, la destrucció de tota forma de poder, l’acció directa i la democràcia assembleària. L’òrgan periodístic de la CNT a la Catalunya central era la revista “El Trabajo”.

La CNT-FAI va convocar diverses vagues generals durant la República. El fracassat intent revolucionari del gener de 1932 a les mines de la conca del Llobregat i del Cardener, agreujà les diferències en el sí de la CNT. Això portà al sector més radical de la FAI a imposar-se a Catalunya, fet que provocà la deserció de molts militants, entre ells bastants manresans, que continuaren lluitant pel moviment obrer des d’altres organitzacions. Amb els Fets del 6 d'octubre, sindicats i partits polítics d’esquerres foren suspesos. La CNT, malgrat no haver participat en la revolta, va ser un dels sindicats més durament perseguits.