La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La commemoració de les Bases de Manresa. La primera visita de Macià a Manresa (7-6-1931). Ressò a la premsa

 

 

   
   
   
   
 
   
La informació al diari “El Dia”
   
   
   
   
   
La informació al diari “El Pla de Bages”
   
   
   
La informació al diari “Pàtria”