La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La commemoració de les Bases de Manresa. La primera visita de Macià a Manresa (7-6-1931). Talls de veu

 

Testimoni: Àngel Servet i Martí (1920-1989)
Tema: La primera visita del president Macià a Manresa
Data de l’entrevista: 21/09/78