La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La construcció de cases barates

 

La construcció a Manresa de barris destinats a gent de la classe treballadora estava contemplat dins el Pla de l’Eixample. Un d’aquests barris és l’actual dels pisos de la Sagrada Família, on la Caixa d’Estalvis de Manresa, com a part de la seva obra social, construí entre els anys 1931 i 1932 nou xalets (d’un total de 44 previstos), però la resta del projecte, obra de l’arquitecte Josep Firmat, no es dugué mai a terme. En el seu lloc, a la dècada dels 50, la Caixa hi edificà el nou barri de blocs de pisos de la Sagrada Família.

Un altre barri de casetes, amb el seu petit jardí i hort, havia de situar-se a la prolongació del carrer Major del Poblenou, entre la via dels Ferrocarrils Catalans i el carrer de l’Abat Oliba. Aquest projecte, amb el nom de Barriada Jardí del Poble Nou, l’havia de realitzar la Cooperativa de Cases Barates, entitat sense afany de lucre, la finalitat de la qual era la de “procurar per als associats la possessió d’una casa a bon preu”.

Seguint els plànols de l’arquitecte Firmat, es volia construir 50 cases unifamiliars, dues escoles i un edifici social per a la Cooperativa (amb economat, sala d’actes i secretaria). Aquest projecte fou exposat a partir de l’abril de 1932 als aparadors dels Magatzems Jorba, i es disposava d’un préstec de la Caixa de Pensions per dur-lo a terme. Després de salvar molts obstacles burocràtics, fou aprovat provisionalment pel ministeri de Treball el febrer de 1936. Ara bé, com tantes d’altres coses, la Guerra Civil impedí l’edificació d’aquesta barriada-jardí. Malgrat això, durant l’alcaldia de Lluís Prunés es van inaugurar dues escoles al barri del Poble Nou.