La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La construcció de cases barates

 

Dintre del Pla de l'Eixample de Manresa, impulsat per l’Ajuntament republicà, hi havia la previsió de construir dos barris destinats a la classe treballadora de la ciutat. Un a la Sagrada Família i l’altre al Poble Nou.

A la Sagrada Família, la Caixa d’Estalvis de Manresa construí entre els anys 1931 i 1932 nou casetes d’un total de 44  previstes. La resta del projecte no es dugué mai a terme.

L’altre projecte, amb el nom de Barriada Jardí del Poble Nou, contemplava un barri de 50 casetes, dues escoles i un edifici social i havia de situar-se a la prolongació del carrer Major del Poblenou.

Aquest projecte fou aprovat provisionalment pel ministeri de Treball el febrer de 1936, però la Guerra Civil n’impedí l’edificació.