La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La construcció de la façana de la Seu

 

El mecenes manresà Prudenci Comellas havia llegat, en morir, 250.000 ptes destinades a l'acabament de la façana de la Seu. Amb tal finalitat, es constituí una Junta de Patronat Comellas que, el març del 1933, sota la presidència de l'alcalde Francesc Marcet, n’aprovà definitivament els pressupostos i els projectes de les obres a realitzar, que també preveien una sala que servís de museu de la pròpia basílica.

La feina s’inicià ràpidament i l’agost de 1934, dintre el programa de  la Festa Major de Manresa, s’inauguraren les obres. L’autor del projecte fou l’arquitecte Alexandre Soler i March.