La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La Federació de Joves Cristians de Catalunya (els fejocistes)

 

Moviment de joves fundat a Barcelona el 1931 pel capellà Albert Bonet que molt aviat es va constituir també a Manresa. La presentació del fejocisme a la ciutat la va fer el metge manresà Pere Tarrés i Claret, vicepresident del Consell Federal de Catalunya del moviment cristià.

El primer grup de fejocistes portaria el nom de  "Manresa": hi havia un centenar de membres a l’inici del 1932. Ben aviat el nombre de socis augmentà. El març del 1932, s’inaugurà el nou local social al carrer de Sobrerroca.

L’activitat dels diferents grups i seccions de la FJC desenvolupada durant aquells anys fou força notable. A banda dels actes pròpiament religiosos, també organitzaren molts actes culturals, recreatius i esportius com ara aplecs a Joncadella i al santuari de la Salut, excursions, acampades, colònies, conferències, cercles d’estudis, representacions escèniques, exposicions de tot tipus etc.

La família Gomis cedí als fejocistes el seu jardí i pistes de tennis del carrer dels Docs que, juntament amb l’adquisició d’uns camps colindants adquirits per l'entitat,  crearen un campus esportiu que s’inaugurà el 1933.

El 1936 el nombre de fejocistes  i avantguardistes  manresans era d’uns tres-cents. Durant la guerra foren perseguits, i bastants d’ells assassinats.