La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La població de la Manresa dels anys 30

Durant l’etapa republicana la població de Manresa va augmentar en més de quatre mil habitants fins arribar als 36.478 l’any 1936.  En el context de Catalunya, Manresa era la vuitena ciutat més poblada del país l’any 1930, i la setena l’any 1936, només superada per Barcelona, Sabadell, Badalona, Terrassa, L’Hospitalet de Llobregat i Tortosa.

A nivell més ampli,  la comarca del Bages, també experimentà un important creixement en el mateix període. L’any 1936, era la tercera comarca més habitada de Catalunya després del Barcelonès i del Vallès Occidental amb un total de 101.355 habitants. El creixement esmentat era sobretot conseqüència de la immigració i no  tant per la dinàmica natural de la població autòctona.

Feia molts anys que Manresa exercia, de fet, la capitalitat d'un extens territori de la Catalunya central. Finalment, aquesta aspiració quedà recollida en la nova Divisió Territorial de Catalunya, aprovada l’agost del 1936. El manresà Antoni Esteve i Subirana fou un dels membres de la Ponència redactora, coordinada pel geògraf Pau Vila.