La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La premsa cultural i d’entitats

 

A Manresa, durant la República, a més de la revista “Ara” i del “Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages” s’editen un nombre considerable de publicacions per part de diferents entitats culturals de la ciutat, com ara: “Àmbit”, portaveu mensual de l’entitat Foment de la Sardana de Manresa; “Butlletí del Club Muntanyenc Manresà”; "Butlletí del Grup Excursionista Endavant"; “Butlletí. Minyons de Muntanya i estols de follets del Bages i Berguedà”, que més tard es diria només “del Bages”; “Llum”, portaveu del grup avantguardista “Orenetes” de la Federació de Joves Cristians de Catalunya de Manresa; “Revista”, portaveu de la Societat Coral “La Unió Manresana"; “Revista del Ateneo Obrero Manresano” i la “Revista de la Sociedad Coral Orfeònica Sant Josep”.