La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La premsa escolar

 

Durant la República van aparèixer diverses publicacions, la majoria força efímeres, dins el marc de les institucions educatives que les promocionaven. Podem destacar les següents:

  • "Assaigs", revista mensual dirigida per Aniceto León i realitzada pels alumnes de l’Institut de Segon Ensenyament de Manresa amb col·laboració amb el professorat. Hi van escriure, entre d’altres, Joaquim Amat-Piniella i Jacint Rosal. En van sortir 7 números (publicats entre el maig del 1930 i el juny del 1932)

L’escola privada també tingué alguns butlletins per exposar el seu treball i ideari de centre. En destaquem les següents publicacions:

  • Caritat”, publicació mensual dels alumnes dels col·legis de la Casa de Caritat. En van sortir 18 números entre novembre del 1934 i juny del 1936.
  • Cultura”, apareguda l’octubre del 1933 com a portaveu de l’Acadèmia Massegú. El desembre del 1934 es va subtitular amb el lema “Revista científica, literària i mercantil”, com a resultat de l’ampliació de l’escola amb nous estudis mercantils. Va durar fins al 1935.
  • Mi Colegio”, editada per les religioses Carmelites entre el 1923 i el 1932. S’imprimia a Manresa (a la impremta de Sant Josep), però tenia la redacció i l’administració a Vic. A partir del gener de 1933 es transformà en “Recuerdo de mi colegio”. El darrer número correspon al maig del 1936.
  • La Moreneta", butlletí editat pels germans de les Escoles Cristianes entre el gener del 1930 i el juliol del 1936. Era també el portaveu de l’Associació d’Antics Alumnes del col·legi. Tenia un tiratge de 700 exemplars.