La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La premsa escolar

 

Durant la República van aparèixer diverses publicacions, la majoria força efímeres, dins el marc de les institucions educatives. A l’ensenyament públic destaca: "Assaigs", revista mensual dirigida per Aniceto León i realitzada pels alumnes i professors de l’Institut de Segon Ensenyament de Manresa.

L’escola privada també tingué alguns butlletins per exposar el seu treball i ideari de centre. En destaquem les següents publicacions: “Caritat”, publicació mensual dels alumnes dels col·legis de la Casa de Caritat; “Cultura”, portaveu de l’Acadèmia Massegú; “Mi Colegio”, editada per les religioses Carmelites a Manresa però redactada a Vic i “La Moreneta", butlletí editat pels germans de les Escoles Cristianes fins el moment que, per ordre del govern republicà, hagueren de suspendre les seves activitats docents.