La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La premsa política i sindical

 

A més dels quatre diaris (vegeu “Els diaris”) que van apàreixer simultàniament durant la República –que venien a ser portaveus de diferents partits polítics-, cal esmentar l’existència de diverses publicacions d’àmbit políticosindical.

Les més importants eren: “Acció”, diari gratuït que era el portaveu d’Acció Catalana Republicana de la Comarca del Bages;  "Avançada", portaveu de les Joventuts d’ERC; “Avant”, òrgan del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) de Manresa; “Defensa Obrera”, publicació de la UGT i Unió Socialista de Catalunya; “Front”, òrgan d’expressió del Bloc Obrer i Camperol de Manresa-Berga; “La Montaña Republicana”, mitjà d’expressió del Partit Radical de Manresa i Comarca; "Política", setmanari que feia de portaveu d’Acció Catalana Republicana de la comarca del Bages; “El Trabajo”, portaveu de la CNT  de llarga trajectòria de persecució per part de les autoritats governamentals; i, finalment, "La Voz de Manresa" setmanari d’abast comarcal  proper al lerrouxisme.