La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

La premsa religiosa

 

Entre les publicacions religioses que s’editaven a la Manresa del temps de la República, cal esmentar: “Ave Maria” que, escrita en castellà, arribà a tenir una notable difusió per tot Catalunya; "Manresa. Revista de Ejercicios Espirituales", que tenia la redacció a Manresa, però l’administració era a Bilbao; "Revista Mariana";  i"La veu del Pare". També cal esmentar els fulls de diverses comunitats religioses com la “Fulla Antoniana” i els fulls dominicals de les tres parròquies manresanes. Totes aquestes publicacions foren prohibides a l’esclatar la guerra civil.