La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'emprèsit municipal. Documents

Carta de l’alcalde Lluís Prunés al governador civil, Joan Moles, en la qual es queixa per la política de la Lliga i del seu òrgan d’expressió, el diari “El Pla de Bages”, contrària a l’Emprèstit Municipal.
 
Portada de la Memòria de l’Interventor Municipal, sobre el pressupost extraordinari d’obres i reformes a 31 de desembre de 1933.