La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'emprèstit municipal

 

El nou Ajuntament republicà de Manresa, amb la finalitat de tirar endavant el seu ambiciós programa d'obres públiques i reformes urbanístiques i de millora de la qualitat dels serveis públics (vegeu “L’obra de govern municipal”), el 5 de setembre del 1931 aprovà un emprèstit municipal de cinc milions de pessetes, amortitzables en 50 anys. Els republicans justificaren l’emissió de l’emprèstit perquè havien trobat les arques municipals buides. 

L’emprèstit pretenia resoldre les aspiracions urbanístiques més esperades pels manresans des de feia temps. Ara bé, no totes les obres es van poder executar, com fou el cas del pont de la Reforma o la reordenació de la façana sud de la ciutat.