La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'ensenyament en general

 

La millora de la qualitat de l’ensenyament i la plena escolarització dels infants manresans va ser una de les prioritats de l’Ajuntament de Manresa a l’època de la República.

Per tal d’aconseguir aquests objectius calia crear escoles en aquells barris perifèrics de Manresa que no gaudien de cap mena de servei d’ensenyament; era necessari millorar les infraestructures de les escoles de primària; actualitzar el material escolar i  construir una nova gran escola, d’acord amb les necessitats de la pedagogia moderna: seria el futur Grup Escolar Renaixença.

Perquè aquests projectes es fessin realitat, l’Ajuntament va destinar un pressupost de 900.000 pessetes de l’emprèstit municipal a l’àmbit de l’ensenyament i duplicà el pressupost municipal destinat a despeses de manteniment dels centres educatius.