La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

L'ensenyament en general. Documents

 

L’ensenyament. Manresa. 1931-1936. (Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Carta de Joan Selves, del 16-4-1931, on delega al dr. Antoni Esteve i Subirana perquè pugui visitar escoles i orientar als mestres  davant la nova situació política; carta de la “Inspección de 1ª Enseñanza de la Provincia de Barcelona” de felicitació a l’Ajuntament de Manresa per les reformes que ha fet a l’escola d’Emília Ramon Amat; carta de Josep Arola, poc abans de la seva mort, en la qual per raons de salut presenta la dimissió del seu càrrec de president del “Consell local de 1ª Ensenyança”; escrits d’Isidre Alabern, president de l’Associació de Pares de Família; escrit de designació de Vicenç Prat com a membre del Consell Regional de 1ª Ensenyança; acord municipal d’habilitar l’edifici de la Cova de Sant Ignasi per a escoles i interessant Memòria del departament de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, des del 6 d’octubre del 1934 fins el febrer del 1936