La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Les altres escoles privades

 

Durant la República, a Manresa, a banda de les escoles públiques i dels centres religiosos,  hi havia més d'una desena de centres educatius privats, la majoria no confessionals,  on hi rebien educació un total de 800 nois i noies manresans. En general eren centres petits, ubicats en pisos i dirigits pel mateix titular que al mateix temps era el propietari de l’escola.

D’aquest tipus d’escoles, l’acadèmia Massegú era qui tenia més alumnes matriculats: uns 200. La resta d’estudiants es repartia entre diversos centres com ara l’Acadèmia Obradors, el col·legi Llorenç Villaplana del Tossal del Coro, l’escola de l’Ateneu Obrer Manresà, i els centres educatius Teresa Llasera, Ramon Nolla, Jaume Sellarès, Amadeu Miralles, reverend Jaume Ubach, Francesc Oller, Ateneu Cultural Popular, Sofia Safont i el Liceu Dalmau.